PRACOWNICY


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Małgorzata Król

 

Dział Pomocy Środowiskowej

  •  pokój nr 1

Bogusława Błażejewska - specjalista pracy socjalnej

Maciej Druszcz - starszy pracownik socjalny

  • pokój nr 2

 

Justyna Kuta - pracownik socjalny

Katarzyna Borek - pracownik socjalny

 

Jolanta Włodarska - asystent rodziny

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

  • pokój nr 3

Kinga Przybysz - Popłońska - inspektor

Beata Cukier - inspektor

Martyna Głowacka- Gierach - referent

Agnieszka Stoś - inspektor

Katarzyna Zielińska - inspektor

 

Księgowość

  • pokój nr 4

Iwona Gajda - główna księgowa

 Wyszukiwarka